قوانین مسابقه

مسابقه‌ی تحلیل داده‌ی دکا توسط سرویس پوشه و انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به عنوان برگزارکننده، مطابق با مقررات زیر برگزار می‌شود:

۱- شرایط شرکت‌کنندگان و ثبت‌نام

 1. هر تیم شرکت‌کننده در مسابقه‌ی دکا می‌تواند حداکثر از پنج و حداقل یک نفر تشکیل شود که برای شرکت کنندگان گروهی یکی از آنها به عنوان سرپرست توسط اعضا تعییین می‌گردد و برای شرکت کنندگان انفرادی خود فرد شرکت کننده سرپرست تیم می‌باشد و تمامی اقدامات انجام شده توسط اعضای عادی یا سرپرست تیم، به عنوان اقدامات اصیل توسط کل اعضای تیم شناخته خواهد شد.
 2. در ادامه، منظور از تیم و سرپرست تیم برای شرکت کنندگان انفرادی، خود شخص شرکت کننده است.
 3. هر شرکت‌کننده می‌بایست تنها یک بار در سامانه ثبت نام نموده و حق شرکت در مسابقه با چندین حساب یا عضویت در چندین تیم را ندارد.
 4. جهت ثبت نام در سایت مسابقه، می‌بایست اطلاعات صحیح شرکت‌کننده، شامل نام، نام‌ خانوادگی و کد ملی یا گذرنامه‌ی فرد یا افراد تیم، به همراه ایمیل صحیح و شماره همراه صحیح در صفحه‌ی ثبت نام ارائه شود. این مشخصات جهت بررسی اصالت شرکت‌کنندگان و احراز هویت برندگان مورد نیاز است.
 5. مسابقه به صورت آنلاین برگزار می شود و تمامی هزینه‌ها و تجهیزات مورد نیاز هر شرکت‌کننده برای شرکت در مسابقه مانند هزینه‌ی رفت و آمد، سخت‌افزار، اینترنت برای تبادل داده‌ها و غیره، بر عهده‌ی شرکت‌کننده است.
 6. شرکت‌کننده با تکمیل مراحل ثبت نام، این مقررات را مورد پذیرش قرار داده و نسبت به تیم‌های شرکت‌کننده نیز این مقررات مورد پذیرش تمامی اعضای تیم تلقی شده و همگی آنها موظف به رعایت آن هستند.

۲- زمان و جوایز مسابقه

 1. زمان مسابقه از ۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ تا ۱ اسفند ۱۳۹۶ (۹۶/۱۰/۰۱ تا ۹۶/۱۲/۰۱) می‌باشد که امکان ثبت‌نام و دریافت داده‌های لازم، از اولین ساعت روز آغاز مسابقه در سامانه‌ی مسابقه‌ی دکا مهیا بوده و مهلت ارسال نتایج و مستندات لازم، تا آخرین ساعت روز پایانی آن می‌باشد.
 2. جوایز مسابقه به شرح زیر است:
  • تبه اول: مبلغ یک‌صد میلیون ریال
  • رتبه دوم: مبلغ پنجاه میلیون ریال
  • رتبه سوم: مبلغ سی میلیون ریال
  • بر اساس قرعه‌کشی به دو تیم حایز شرایط هریک مبلغ ده میلیون ریال
 3. به دو تیم از بین  تیم‌های شرکت کننده در مسابقه که امتیازی بالاتر از ده درصد معیار پایه مسابقه کسب کرده اند ولی موفق به کسب رتبه اول تا سوم نگشته‌اند، به قید قرعه به هریک مبلغ ده میلیون ریال اهدا می‌شود. در قرعه کشی این جایزه  سه تیم برتر حضور ندارند.
 4. چنانچه تیم‌های شرکت‌کننده مشمول دریافت جایزه گردند، جایزه صرفا به سرپرست تیم تحویل می‌شود و مسئولیت توزیع جوایز با هر نسبتی بین اعضای تیم بر عهده‌ی شخص سرپرست تیم می‌باشد.
 5. شرکت‌کنندگان برگزیده جهت دریافت جایزه می‌بایست به همراه کارت شناسایی معتبر در مراسم اختتامیه که زمان آن در بازه‌ی یک ماهه بعد از پایان مسابقه بوده و زمان دقیق آن متعاقبا اعلام می‌شود حضور داشته باشند، و در غیر این صورت باید مشخصات حساب بانکی نزد یک بانک در جمهوری اسلامی ایران به نام سرپرست تیم شرکت کننده را جهت واریز مبلغ جایزه معرفی نمایند.

۳- قوانین ارسال منابع، داوری و تخصیص جوایز

 1. منابع ارسالی به معنی تمامی اطلاعاتی است که از سمت شرکت‌کننده با توجه به قواعد و فرمت وضع شده از طریق سرویس ارسال فایل سامانه‌ی مسابقه یا پست الکترونیک به برگزارکننده ارسال شده است.
 2. منابع ارسالی نباید از هیچ گونه اطلاعاتی که به وسیله‌ی حدس توسط انسان یا ‘hand labeling’ تولید شده باشد استفاده نمایند.
 3. نتایج ارسال‌شده بعد از مهلت مقرر برای ارسال منابع، و همینطور منابع ارسالی که بر اساس ساختار راهنمای ارسال تهیه نشده باشد، مورد داوری قرار نخواهد گرفت.
 4. هر تیم حداکثر می‌تواند دو بار در هر روز اقدام به ارسال نتایج خویش نماید.
 5. بهترین نتیجه‌ی ارسالی توسط شرکت‌کننده، مبنای داوری توسط کمیته‌ی علمی قرار می‌گیرد.
 6. نحوه‌ی رتبه بندی بر اساس اعمال معیار مد نظر برگزارکننده (موجود در مستندات مسابقه) بر روی داده‌ی ارسالی شرکت‌کننده و داده‌ی صحیح است، به این ترتیب که نتایجی که شامل ده درصد بهبود نسبت به «امتیاز روش پایه‌ی قرار گرفته در سایت» باشند مشمول رتبه‌بندی شده و این نتایج شرکت‌کنندگان بر اساس بالاترین درصد بهبودی، رتبه‌بندی می‌شوند.
 7. در صورت درخواست برگزارکننده، شرکت‌کننده باید کد، مدل یا اسناد لازم و مورد درخواست برای داوری را مطابق با ساختار و در مهلت مقررشده توسط برگزارکننده ارائه و ارسال نماید تا برگزارکننده بتواند منطبق بودن منابع ارسالی با قوانین مسابقه را بررسی کند. کد و مدل نهایی ارسال شده باید قادر به تولید دوباره‌ی بهترین نتیجه‌ی ارسالی شرکت‌کننده باشد. بدیهی است که نتایج فاقد مستندات صحیح یا دارای مستندات نامعتبر از نظر کمیته‌ی علمی، در جدول رتبه‌بندی نهایی قرار نخواهند گرفت.
 8. جدول رتبه‌بندی اولیه‌‌ی نتایج شرکت‌کنندگان، در سامانه‌ی مسابقه قابل مشاهده خواهد بود. اما برگزارکننده می‌تواند با در نظر گرفتن مسائل رقابتی، از یک هفته قبل از اتمام مهلت مسابقه اقدام به عدم نمایش آن نماید. شایان ذکر است که این جدول، جهت تعیین رتبه‌های برتر و تخصیص جوایز معتبر نبوده، و جدول رتبه‌بندی نهایی، بعد از اتمام مسابقه و انجام داوری نهایی مشخص خواهد شد.
 9. در صورت کسب امتیاز برابر توسط چند شرکت‌کننده، رتبه‌ی برتر بین آنها بر اساس سندها و راه حل اعمالی آنها، توسط کمیته علمی تعیین می‌گردد، و در صورت مشخص نشدن رتبه‌ی برتر به این نحو، هر تیمی که نتیجه خود را زودتر ارسال کرده باشد حائز رتبه‌ی برتر می‌شود.

۴- اشتراک منابع و اطلاعات

 1. شرکت‌کننده حق اشتراک‌گذاری کدهای در اختیار خویش را با شرکت‌کنندگان دیگرتیم ها ندارد و تنها اعضای یک تیم شرکت‌کننده هستند که می‌توانند به اشتراک کدها بین خود بپردازند.
 2. شرکت‌کننده متعهد است که اطلاعات مسابقه را تنها در زمان مسابقه و با هدف شرکت در آن استفاده نماید و از قراردادن اطلاعات در دسترس افرادی که قوانین مسابقه را نپذیرفته‌اند جدا خودداری نماید.
 3. شرکت‌کننده مجاز به استفاده از مجموعه داده‌هایی به غیر از مجموعه داد‌ه‌ی آموزش مسابقه برای ساخت مدل یا پیش‌آموزش مدل خود نیست.
 4. شرکت تجارت همراه روناش(پوشه)، مالک نتایج، کدها، مدل‌ها و دیگر منابع ارسالی شرکت‌کننده تلقی شده و می‌تواند به جهت اهداف علمی، تجاری و یا غیر آن، اقدام به انتشار عمومی آنها یا هرگونه استفاده‌ی دیگر از آن اعم از بازتولید، توزیع، تغییر، بازمتن نمودن، واگذار نمودن، فروش و غیر آن نماید.
 5. با دریافت جایزه توسط سرپرست، او (و درصورتی که تیم باشد، هر یک از اعضای تیم) می‌پذیرد که برگزارکننده حق استفاده از نام و مشخصات او به همراه اطلاعات مسابقه و جایزه دریافتی توسط ایشان را برای تبلیغات و نشر عمومی خواهد داشت.

۵- تغییر مقررات

برگزارکننده در طول زمان مسابقه می‌تواند این مقررات یا اطلاعات قرار گرفته در اختیار شرکت‌کنندگان را تغییر دهد که در این صورت اطلاعیه‌ی تغییرات را از حداقل ۲۴ ساعت قبل در سامانه‌ی مسابقه جهت آگاهی شرکت‌کنندگان در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد. بدیهی است که ادامه‌ی فعالیت شرکت‌کننده در مسابقه و یا عدم اعلام وی به برگزارکننده مبنی بر انصراف از مسابقه نسبت به عملکرد قبلی وی، به معنای پذیرش مقررات و اطلاعات جدید تلقی خواهد شد.

تمام حقوق برای برگزارکنندگان دکا محفوظ است. 2019 ©
;

Log in with your credentials

یا    

Forgot your details?

Create Account

رفتن به نوارابزار