مستندات

یکی از قویترین ابزارهای موجود در دنیای اپلیکیشنها و سرویسهای موبایل  برای جذب کاربران، پوش نوتیفیکیشن است. این ابزار امکان ارتباط خارج از نرمافزار را با کاربر فراهم میکند و میتواند او را به داخل اپلیکیشن بکشاند. اما همیشه ابزارهای قوی خطرناک هم هستند؛ ارسال اعلان به کاربری که علاقهای به  آن ندارد، او را آزار خواهد داد و احتمال حذف اپلیکیشن و از دست دادن کاربر را بالا خواهد برد.

در چنین موقعیتی هوشمندی در ارسال و تشخیص مخاطبِ درستِ هر اعلان اهمیت ویژهای پیدا میکند. با شناسایی افراد علاقمند میتوان بدون ایجاد مزاحمت برای کسانی که به محتوای یک اعلان علاقه ندارند، از مزایای ارسال آن برای افرادی که آن محتوا برایشان مهم است، استفاده کرد و آنها را به استفاده از اپلیکیشن ترغیب نمود.

در این چالش از شما خواسته شده با کمک تاریخچه کلیک کردن یا نکردن کاربران روی اعلانهای مختلف، احتمال کلیک آنها روی اعلانهای جدید پیشبینی کنید.

داده‌ها در قالب ۷ فایل در اختیار شما قرار می‌گیرند.

این فایل  شامل ۹ ستون زیر است:

 • user_id: شناسه کاربر
 • notif_id: شناسه نوتیفیکیشن
 • interaction: که ستون clicked به صورت باینری (صفر، یک) است.
 • interaction_dow, interaction_hour, interaction_min: به ترتیب روزهفته، ساعت و دقیقهای که کلیک یا رد اعلان در آن صورت گرفته است.
 • delivery_dow, delivery_hour, delivery_min: به ترتیب روزهفته، ساعت و دقیقهای که اعلان به دستگاه کاربر رسیده است.

این فایل  شامل ۲ ستون زیر است:

 • user_id: شناسه کاربر
 • notif_id: شناسه نوتیفیکیشن

این فایل شامل ویژگی‌های کاربران بوده و دارای ستون‌های زیر است:

 • user_id: شناسه کاربر
 • N1, N2, N3: سه  ویژگی از نوع عددی
 • C1-C6: شش ویژگی نوع دستهای (categorical)

شامل ویژگیهای از کاربر که به صورت یک ماتریس تنک هستند.  

حاوی ستونهای user_id,  I1-I96 از اعداد صحیح

 

شامل ویژگیهای از کاربر که به صورت یک ماتریس تنک هستند.

حاوی ستونهای user_id,  J1-J96 از اعداد صحیح

 

هر خط از این فایل ویژگیهای یک اعلان را نشان میدهد و فرمت آن به  ترتیب به این صورت است (موارد زیر با اسپیس از هم جدا شدهاند)

 • شناسه اعلان (notif_id)
 • شماره روز هفته ارسال اعلان
 • ساعت ارسال اعلان
 • دقیقه ارسال اعلان
 • یک ویژگی از نوع دستهای (categorical)
 • تعداد نامشخصی کلمات آن اعلان (که هر کلمه باعددی که index آن در یک دیشکنری است جایگزین شده است)

شامل ویژگیهایی از آیکونهای اعلانهای ارسالی با مقادیر اعداد حقیقی.

دارای ستونهای notif_id, F1-F200

شما پس از ساختن تیم خود در deca.pushe.co/team قادر به ارسال پاسخ در همین صفحه می باشید.

در پیوست فایل نمونه قرار داده شده است که نشان می دهد جواب باید چگونه باشد.

در فایل جواب در هر خط یک عدد تصادفی بین صفر و یک آمده است و تعداد سطرهای آن دقیقا مطابق با تعداد داده‌های موجود در فایل  test.csv است.

در واقع عدد موجود در سطر iم این فایل احتمالی است که برای اتفاق افتادن کلیک در زوج کاربر/اعلان در سطر iم فایل  test.csv پیش‌بینی می‌کنید.

سپس فایل ایجاد شده را با gzip فشرده سازی کنید (فرمت .gz) و از طریق پنل تیم خود در سایت، ارسال نمایید.

معیار ارزیابی روش‌های شرکت‌کنندگان برای رسیدن به جواب، متد  Mean Weigted LogLoss بین احتمال‌های پیش‌بینی شده و وقایع کلیک/عدم‌کلیک است. (عدد کوچکتر برای این معیار نشانه عملکرد بهتر خواهد بود). وزن‌دهی به صورت ۵ برابر جریمه‌ی بیشتر برای false negative نسبت به false positive تعیین می‌شود. به صورت دقیق‌تر تابع خطا به شکل زیر تعریف شده است:

برای حضور در رتبه‌بندی، الگوریتم شما باید  به جوابی بهتر از حد آستانه پایه که توسط برگزارکنندگان مسابقه در نظرگرفته شده، دست پیدا کند. برای آگاهی کامل از قوانین مسابقه و نحوه داوری قسمت «قوانین» را مطالعه کنید.

تمام حقوق برای برگزارکنندگان دکا محفوظ است. 2019 ©
;

Log in with your credentials

یا    

Forgot your details?

Create Account

رفتن به نوارابزار